Šta je to Administrator ljudskih resursa?

Šta je to Administrator ljudskih resursa ili HR Administrator? Kada me neko pita šta radi taj „administrator ljudskih resursa“ i ja mu objasnim obično odgovor glasi:

„Aha! Pa mi smo to zvali ’kadrovik“!

Ili

„Pa to je u našoj firmi bila ’režiserka’“!

Jeste. I nije.

„Kadrovik“ se bavio samo kadrovskim poslovima, prijave i odjave na osiguranje, izrada rešenja za godišnje odmore i ostalih raznoraznih rešenja vezanih za radne odnose.

Tu je i „poslovođa“ koji je vodio radno vreme i evidentirao razloge  odsustva sa posla.

A „Režiserka“ je samo obračunavala i isplaćivala platu na osnovu podataka koje je dostavljao poslovođa.

Posao HR Administratora ili Administratora ljudskih resursa obuhvata sve ove poslove uz detaljno poznavanje svih zakonskih propisa koji uređuju radne odnose.

HR obračunava porez i doprinose za druga primanja fizičkih lica koja rade po ugovoru o delu, autorskom ugovoru ili nekom drugom obliku radnog angažovanja.

Koja je procedura kada zapošljavamo novog radnika? Šta je potrebno da nam novi radnik dostavi i koja kadrovska dokumenta pravimo da bi smo pravilno zasnovali radni odnos?

 

 

 

 

 

Šta to radi Administrator ljudskih resursa?

Služba ljudskih resursa radi poslove koje je nekada radila kadrovska služba, što znači izrada ugovora o radu sa novo zaposlenima, prijava i odjava na Centralni registar, izrada svih kadrovskih rešenja, aneksa ugovora o radu i slično. Međutim Služba ljudskih resursa ili Human resources pored kadrovskih dokumenata još se bavi motivacijom i edukacijom zaposlenih, što kadrovska služba nije radila i bavi se obračunom zarada i ostalih primanja fizičkih lica, što takođe kadrovska služba nije radila.

Škola za HR Administratore obuhvata obračun zarada i ostalih ličnih primanja fizičkih lica, koja se mogu javiti u praksi, kao i izradu svih kadrovskih rešenja, koja knjigovođe niti rade niti su u obavezi da znaju. Jedino nećeš učiti knženje zarada jer se to radi u Školi knjigovodstva.

Šta mogu naučiti u ovoj Školi?

Na praktičnim primerima pratimo jednu imaginarnu kompaniju tokom cele godine. Radimo prijem novih radnika, pratimo njihovo prisustvo na radu i naročito razloge odsustva sa rada, pravimo razna kadrovska rešenja, obračunavamo zarade, naknade zarada i mnogo drugih sitnih poslova koje ta služba radi. 

Svi primeri bazirani su na praksi, tako da završetkom ove Škole dobijaš znanje koje možeš da upotrebiš, sa kojim možeš odmah da počneš da radiš – jer neće biti nepoznatih situacija.

Svo vreme analiziramo Zakon o radu, na osnovu kojeg smo do tada radili kadrovska rešenja, uz izriičitu napomenu da mi ne tumačimo zakon. To ostavljamo pravnicima, advokatima ili HR menadžerima. Mi samo učimo kako da ga primenimo u praksi.

Časovi su dva puta nedeljno i obrađuje se jedna poslovna godina sa svim mogućim situacijama koje mogu da se dogode. Pravljena je na bazi mog ličnog iskustva i rada upravo na tim poslovima. Sve situacije su "realne", tačnije obuhvatila sam sve situacije koje su se dešavale u okviru kompanije, u kojoj sam radila nekoliko godina, tako da se ne može desiti da se pojavi situacija u praksi, a da već nije bila obrađena u okviru Škole.

Svi poslodavci očekuju da sedneš i odmah počneš da radiš! Zato sam ja napravila Školu koja u potpunosti simulira rad Službe ljudskih resursa ili Human Resources, tokom cele poslovne godine.

Ok, a šta dalje?

Odeteš na odeljak Cenovnik, vidiš šta nudi Modul 1 a šta Modul 2 pa se opredeliš :)

Ukoliko se odlučiš za Modul 1, (gledanje snimljenih predavanja na sajtu), najpre se registruješ i loguješ na sajt na stranici Prijava/Registracija, zatim se prijaviš za ovu školu na stranici PRIJAVA. Prijavom automatski dobijaš podatke za uplatu i nakon evidentiranja uplate pristup se odobrava na 30 dana. Kada prođeš celu ovu proceduru ideš na gledajte snimljena predavanja i uživaj wink Učenje nečega što te zanima predstavlja pravo zadovoljstvo.

Ukoliko ipak više voliš predavanja uživo preko Zoom-a, prijavi se popunjavanjem forme na stranici PRIJAVA i dalje pratiš uputstva koja dobiješ.