"Da li registrovano taksi udruženje može da izda potvrdu o visini troškova prevoza od stanovanja našeg zaposlenog do posla (s obzirom da do mesta stanovanja nema organizovanog autobuskog prevoza), pa Vas u delokrugu propisa o računovodstvu, obaveštavamo o sledećem:

***

S tim u vezi, u nastavku su navedeni pojedini primeri verodostojnih računovodstvenih isprava koje pribavlja poslodavac (uz napomenu da je neophodno da pitanje načina dokumentovanja troškova prevoza za dolazak i odlazak sa posla zaposlenih bude uređeno opštim aktom pravnog lica, odnosno preduzetnika), na osnovu kojih se predmetni troškovi evidentiraju u poslovnim knjigama pravnih lica, odnosno preduzetnika, obveznika primene Zakona:

1) u slučaju korišćenja sopstvenog vozila: Korišćenje kompanijskih vaučera/bonova/kartica za kupovinu goriva od strane zaposlenih na benzinskim pumpama sa kojima poslodavac ima potpisan ugovor. Kao verodostojna isprava bi se smatrao objedinjen račun na ime poslodavca, koji bi specificirao sve pojedinačne iznose goriva kupljene od strane zaposlenih u toku jednog meseca, uz propratni spisak zaposlenih koji koriste sopstveni prevoz za dolazak i odlazak sa posla (ime i prezime zaposlenog, broj vaučera/bona/kartice za kupovinu goriva);

2) u slučaju korišćenja javnog prevoza: Kupovina mesečnih pretplatnih karata za javni prevoz zaposlenih od strane poslodavca. Kao verodostojna isprava bi se smatrao objedinjen račun na ime poslodavca, koji bi specificirao sve pojedinačne kupljene mesečne pretplatne karte, uz propratni spisak zaposlenih koji koriste javni prevoz za dolazak i odlazak sa posla (ime i prezime zaposlenog, broj mesečne pretplatne karte);

3) u slučaju korišćenja taksi prevoza: Korišćenje kompanijskih vaučera/bonova/kartica za vožnju taksi prevoznicima sa kojima poslodavac ima potpisan ugovor. Kao verodostojna isprava bi se smatrao objedinjen račun i/ili potvrda na ime poslodavca, koji bi specificirao sve pojedinačne iznose taksi vožnji korišćenih od strane zaposlenih u toku jednog meseca, uz propratni spisak zaposlenih koji koriste taksi prevoz za dolazak i odlazak sa posla (ime i prezime zaposlenog, broj vaučera/bona/kartice za taksi vožnju).

Imajući u vidu navedeno, kao i navode iz zahteva, mišljenja smo da se u konkretnom slučaju, potvrda registrovanog taksi udruženja o visini troškova prevoza od stanovanja zaposlenog do posla (s obzirom da do mesta stanovanja nema organizovanog autobuskog prevoza) može smatrati verodostojnom računovodstvenom ispravom u skladu sa Zakonom, uz napomenu da je pitanje načina pravdanja troškova prevoza za dolazak i odlazak sa posla neophodno bliže urediti (ime i prezime zaposlenog, broj vaučera/bona/kartice za taksi vožnju/e za koju se potvrda izdaje i sl.) opštim aktom pravnog lica, odnosno preduzetnika."

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 401-00-3258/2023-08 od 20.6.2023. godine)