Maloprodaja

Paragon blok

Pre fiskalnih paragon blokova, paragon blokovi su izgledali kao na slici.

Ne sećam se da sam ikada u maloprodaji dobila paragon blok, sećam se da su ga koristili konobari, ali ugostiteljstvo ne spada u ovu priču.

Jedino zajedičko je što su i kafane u obavezi da koriste fiskalne kase, odnosno fiskalne uređaje počev od 2022. godine

Stara registar kasa

Registar kasa je sastavni deo maloprodaje. Prosto je nezamislivo doći na pult za plaćanje a tamo ne videti kasu koja sabira cene artikala koje smo kupili.

Na slici je model jedne od prvih registar kasa. Ja lično je se ne sećam, odnosno sećam se kroz maglu da je postojala registar kasa u prodavnici i kada sabere iznos čuo se lep, tanak zvuk "cing"!

Fijoka za odlaganje papirnog novca je bila sastavni deo kase.

Pošto ne znam istorijat kada je nastala registar kasa, potražila sam informaciju na internetu:

https://bs.eferrit.com/ko-je-pronasao-gotovinski-registar/

Uzmite račun!

Zakonom propisano obaveštenje, koje je moralo da bude istaknuto na vidnom mestu, obično poviše fiskalne kase.

Ovo Obaveštenje je bilo namenjeno kupcima, uz propisanu obavezu da uzmu fiskalni račun i nose ga sa sobom najmanje 20 m od prodavnice. Međutim, ovo je retko ko poštovao. Najćešće smo fiskalni račun ostavljali na samoj kasi.

U Obaveštenju je pisalo da kupac ne mora da plati dobra ako nije dobio fiskalni račun, ali nisam čula da se ovo ikada dogodilo.

Nalog za ispravku - Obrazac NI

Ukoliko kupac vrati kupljeni artikal i traži povraćaj novca, prodavac je u bio u obavezi da sastavi Nalog za ispravku, kojim je pravdao manje novca u kasi, odnosno kojim se vršila ispravka obračunatog PDV po tom konkretnom fiskalnom računu.

Takođe, ukoliko se potkrala greška u kucanju i otkucana je veća količina nego što je stvarno uzeto, ponovo se radio Nalog za ispravku. I ovo su jedina dva slučaja kada je moglo da dođe do storniranja računa.

Fiskalni račun, po kome je rađena ispravka na Obrascu NI je morao da bude prikačen uz Nalog za ispravku.

Nalog za ispravku se popunjavao u dva primerka, jedan je ostajao u bloku a drugi je bio za knjigovodstvo. Najbolje je bilo kada je Nalog za ispravku u originalu, sa prikačenim neispravnim fiskalnim računom dostavljan knjigovodstvu na knjiženje, a kopija je ostajala u bloku u samoj maloprodaji.

Izveštaji fiskalne kase: Dnevni izveštaj i Periodični izveštaj

Na kraju radnog dana obavezno se izvlačio Dnevni izveštaj fiskalne kase, čime se fiskalna kasa anullirala i bila spremna za sledeći radni dan.

Dnevni izveštaji su se obavezno upisivali u Evidenciju izdatih dnevnih izveštaja i čuvali u maloprodajnom objektu.

Dnevni izveštaji su takođe bili pomoćni dokument za knjigovodstvo. Na osnovu njih se vršilo knjiženje dnevnih paraza, ali su se obavezno vraćali posle knjiženja. U slučaju neslaganja između finansijskog stanja i stanja na periodičnom izveštaju, knjigovođa je uzimao sve dnevne izveštaje za taj mesec a posle sravnjenja ih je vraćao nazad.

Izvlačenje Periodičnog izveštaja bilo je propisano Zakonom, ali nije bio propisan period. Stoga su knjigovoše tom problemu pristupile veoma praktično: Periodični izveštaj se izvlačio na kraju poreskog perioda (mesec ili kvartal) i služio je za poređenje proknjiženih podataka maloprodaje.

 

Specifikacija novca

Veoma praktičan obrazac za sumiranje pazara koji treba da se uplati u banci. Verujem da ovaj obrazac nikada neće izaći iz upotrebe, što je retkost kada su obrasci u pitanju.

Potrebno je prebrojati apoene i upisati njihovu količinu i finansijski iznos, a zatim sabrati finansijski iznos.

Radi kontrole pazara, koji se uplaćuje, potrebno je sabrati dnevne izveštaje za određeni broj dana i uporediti ih sa zbirom novca na Specifikaciji.

Specifikacija čekova građana

Iako čekovi građana služe isključivo za bezgotovinsko plaćanje, naša praksa je da čekovi služe za odloženo plaćanje.

To znači da se na samom čeku upisuje neki datum u budućnosti a ne datum izdavanja, kao što je to propisano Zakonom o čeku.

Primljene čekove, razvrstane po bankama, dodatno razvrstavamo po datumima kada dospevaju.

Za svaki datum i svaku banku posebno se napiše Specifikacija čekova i dostavlja svojoj banci na naplatu, odnosno za uplatu pazara u čekovima građana.

Malo novija stara registar kasa

Ove se već sećam :) Dugo smo u prodavnicama imali samo ovakve registar kase. Ova nije imala onaj lepi zvuk, ako se dobro sećam :)

I ova kasa je imala fijoku za novac, kao sastavni deo kase. Fijoka se nalazila u donjem delu, koji izgleda kao postolje. Na ovoj fotografiji je ta fijoka zatvorena, a otvarala se pritiskom na taster ukupnog zbira računa.

A onda su se pojavile fiskalne kase i sve je postalo drugačije, naročito računi i svi oni propisi koji su pratili fiskalne kase.

Pošto fiskalne kase odlaze u istoriju početkom 2022. godine i fiskalnoj kasi je mesto ovde.

Fiskalni paragon račun

Fiskalna kasa radi uz pomoć električne energije, tako da ako nestane struje trgovac mora da napiše fiskalni račun u papirnoj formi, u dva primerka i jedan daje kupcu a drugi ostaje u bloku.

Nije bila propisana ni jedna situacija da se roba u maloprodaji može dobiti bez fiskalnog računa, na ovaj ili onaj način.

Fiskalna kasa

A onda je počela postepena reforma poreskog sistema i 2004. su uvedene fiskalne kase. 

Bilo ih je raznih oblika i veličina, od onih malih što su ličile na digitron pa do velikih sa dodatnim displejem za kupca. Ova je srednje veličine, recimo da je prosečna kasa, zato sam odabrala ovu fotografiju.

Fijoka za novac nije bila sastavni deo kase već se kupovala posebno.

Fiskalni račun

Jedan od bezbroj izdatih fiskalnih računa...

Elementi fiskalnog računa su strogo propisani:

1) naziv obveznika i naziv i adresu prodajnog mesta;

2) poreski identifikacioni broj (PIB) obveznika;

3) identifikacioni broj fiskalnog modula fiskalne kase;

4) naziv, količinu, jedinicu mere, cenu po jedinici mere, oznaku poreske stope i vrednost evidentiranog prometa dobara, odnosno usluga;

5) specifikaciju poreskih stopa;

6) iznos poreza po poreskim stopama;

7) ukupan iznos poreza;

8) vrednost prometa po poreskim stopama;

9) ukupnu vrednost evidentiranog prometa, ukupan iznos za uplatu, sredstvo plaćanja (gotovina, ček, kartica), uplaćen iznos i iznos razlike za povraćaj kupcu dobara, odnosno korisniku usluga;

10) dan, mesec, godinu, sat i minut sačinjavanja fiskalnog isečka;

11) redni broj fiskalnog isečka;

12) fiskalni logo.

Na fiskalnom računu se obavezno navodio način plaćanja:

  • Gotovina
  • Kartica
  • Ček