Kako se zaštititi od bahatih inspektora?

Ponekad se inspektori ponašaju drsko i bahato, a posebno me je iritiralo to što se prema knjigovođama ponašaju kao da su prevaranti i falsifikatori. U startu. Svako je nevin dok se ne dokaže suprotno, jedino je knjigovođa kriv dok se ne dokaže suprotno. Tako je bilo sa mojim prvim kontrola...

OPŠIRNIJE

Šta ako fiskalni račun nema PIB firme kupca?

Šta da radiš kada dobiješ fiskalni račun za dobra kupljena za firmu, ali na tom fiskalnom računu nema PIB-a firme? Problem naročito nastaje kada je to nešto plaćeno poslovnom karticom, pa imaš poslovnu promenu na izvodu.

Do sada smo to rešavali tako što smo donosioca računa vr...

OPŠIRNIJE

Šta ako dođe inspekcija?

Postoje neki propisi koji jednostavno vređaju inteligenciju. Zapravo, nije sporan sam propis već deo u kome konkretni propis nalaže isticanje obaveštenja o tom propisu. Na primer: „zabranjeno pušenje“ – ogromna upadljiva nalepnica! Pa ako je pušenje u zatvorenim prostorijama zakonom z...

OPŠIRNIJE

Sve što treba da znaš o ugovoru o dopunskom radu

Želiš da povećaš kućni budžet i hoćeš da radiš i u popodnevnim satima? U tom slučaju treba da zaključiš ugovor o dopunskom radu sa drugim poslodavcem. Šta treba da znaš o ovoj vrsti radnog angažovanja?

Ugovor o dopunskom radu zaključuje se sa licem koje je već u radnom od...

OPŠIRNIJE

Knjigovođe znaju da se početkom svake godine menja neoporezivi iznos zarada i podaci o najnižoj i najvišoj osnovici doprinosa i to je bilo očekivano, shodno zakonskim propisima. Pored toga, smanjen je doprinos za PIO  na teret poslodavca za 11% na 10%. To će imati finansijskih efekata na ukupan trošak zarada, tačnije na količinu novca koju firma treba da izdvoji. Plata za decembar se može isplatiti krajem decembra, pa se  postavlja pitanje kolika je finansijska razlika ako se plata isplati u decembru, po starim podacima ili u januaru po novim?

OPŠIRNIJE

O Forexu se ne priča mnogo u javnosti, osim što često viđam reklame. Okvirno znam o čemu se radi, iako se sama ne bavim trgovanjem, ali ono što me je podstaklo na razmišljanje je to što sam na nekoliko sajtova videla pitanje: kako se oporezuje prihod od Forexa? To znači da prihoda ima i pretpostavljam da se radi o trgovanju na platformama koje su u inostranstvu, a da novac stiže na tekući račun koji je otvoren u Srbiji. Dakle, ovo je pretpostavka, ali to nije razlog da ne objasnim poreski tretman prihoda koji je ostvaren Forex trgovanjem.

OPŠIRNIJE

Čemu služi Izvod otvorenih stavki?

Kraj godine se bliži a knjigovođe već počinju pripreme za završni račun. Prvi korak je usaglašavanje stanja sa kupcima i dobavljačima tako što se šalju i overavaju IOS-i, odnosno Izvodi otvorenih stavki. IOS je vrlo praktičan dokument, jer sagledavanjem otvorenih stavki lako možemo da...

OPŠIRNIJE

Programska odjava i otkaz ugovora o radu

Uvođenjem Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO) znatno je olakšana procedura prijave i odjave zaposlenih radnika, ali šta raditi kada nam stigne mail sa obaveštenjem da je izvršena programska odjava, jer je zaposleni prijavljen na osiguranje kod drugog, nama nepoznatog ...

OPŠIRNIJE

Pritisak frilensera je urodio plodom i Ministarstvo finansija je napravilo Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, ali ove izmene ne odnose se samo na oporezivanje frilensera, već Nacrt sadrži i izmenu i dopunu drugih poreskih pitanja vezanih za porez na dohodak građana. Pa da vidimo šta to kaže Nacrt zakona?

OPŠIRNIJE

Mobing u knjigovodstvu

Mobing je najzastupljeniji u knjigovodstvu. Pri tome je teško napraviti granicu šta je pritisak rokova i svesnost o odgovornosti posla i toga da je u pitanju iživljavanje menadžera po modelu „može mi se“.

Na ovaj tekst me je navela skorašnja situacija.

Firma je uplatila ...

OPŠIRNIJE