Zabluda otkaza na određeno vreme

Raširena je zabluda među poslodavcima da se ugovor na određeno vreme mora ispoštovati do kraja, tačnije do krajnjeg datuma koji je određen ugovorom o radu na određeno vreme. Ako je ugovor o radu zaključen zbog privremeno povećanog obima posla, tada se ugovor na određeno vreme može rask...

OPŠIRNIJE

Kome i kada dostavljamo potvrdu o neosuđivanosti?

Postala je učestala praksa da poslodavac, prilikom zapošljavanja, traži i dostavljanje potvrde o neosuđivanosti. Kao da smo legalno svi postali kriminalci! Da li smo u obavezi da dostavimo traženu potvrdu i koliko to zadire u našu privatnost, bez obzira na to da li jesmo ili nismo osuđivan...

OPŠIRNIJE

Ne zaboravi na Obrazac PPP-PO

Poreska uprava postavlja popunjene poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana od prošle, 2023. godine. Svako ko treba da plati godišnji porez treba da ima uvid u svoja lična primanja, naročito ako ima više isplatilaca od kojih je ostvaren prihod. Zato je potrebno da svim fizički...

OPŠIRNIJE

Propis koji nikada nije bio u primeni

Stiče se utisak da smo pretrpani propisima, a neki su doneti ali nikada nisu primenjeni u praksi. Upravo me je Sistem elektronskih faktura podsetio na jedan takav propis koji je trebalo da bude namenjen elektronskoj kontroli poreskih obveznika ali koji, prema mojim saznanjima, nikada nije primen...

OPŠIRNIJE

Storniranje PDV u pogrešnom računu koji nismo dali kupcu

Da li ti se desilo da uradiš račun sa iskazanim PDV-om, odštampaš ga i proknjižiš a onda se ispostavi da je račun pogrešno urađen? Šta radiš u toj situaciji?

Ako je račun urađen pogrešno treba ga ispraviti, ali ako je račun već odštampan i proknjižen, najčešće je jedi...

OPŠIRNIJE

Kako se zaštititi od bahatih inspektora?

Ponekad se inspektori ponašaju drsko i bahato, a posebno me je iritiralo to što se prema knjigovođama ponašaju kao da su prevaranti i falsifikatori. U startu. Svako je nevin dok se ne dokaže suprotno, jedino je knjigovođa kriv dok se ne dokaže suprotno. Tako je bilo sa mojim prvim kontrola...

OPŠIRNIJE

Šta ako fiskalni račun nema PIB firme kupca?

Šta da radiš kada dobiješ fiskalni račun za dobra kupljena za firmu, ali na tom fiskalnom računu nema PIB-a firme? Problem naročito nastaje kada je to nešto plaćeno poslovnom karticom, pa imaš poslovnu promenu na izvodu.

Do sada smo to rešavali tako što smo donosioca računa vr...

OPŠIRNIJE

Šta ako dođe inspekcija?

Postoje neki propisi koji jednostavno vređaju inteligenciju. Zapravo, nije sporan sam propis već deo u kome konkretni propis nalaže isticanje obaveštenja o tom propisu. Na primer: „zabranjeno pušenje“ – ogromna upadljiva nalepnica! Pa ako je pušenje u zatvorenim prostorijama zakonom z...

OPŠIRNIJE

Sve što treba da znaš o ugovoru o dopunskom radu

Želiš da povećaš kućni budžet i hoćeš da radiš i u popodnevnim satima? U tom slučaju treba da zaključiš ugovor o dopunskom radu sa drugim poslodavcem. Šta treba da znaš o ovoj vrsti radnog angažovanja?

Ugovor o dopunskom radu zaključuje se sa licem koje je već u radnom od...

OPŠIRNIJE

Knjigovođe znaju da se početkom svake godine menja neoporezivi iznos zarada i podaci o najnižoj i najvišoj osnovici doprinosa i to je bilo očekivano, shodno zakonskim propisima. Pored toga, smanjen je doprinos za PIO  na teret poslodavca za 11% na 10%. To će imati finansijskih efekata na ukupan trošak zarada, tačnije na količinu novca koju firma treba da izdvoji. Plata za decembar se može isplatiti krajem decembra, pa se  postavlja pitanje kolika je finansijska razlika ako se plata isplati u decembru, po starim podacima ili u januaru po novim?

OPŠIRNIJE