Škola proizvodnje - Pogonsko knjigovodstvo

Korišćenje klase 9 je obavezno

Proizvodne firme su u obavezi da koriste klasu 9, ali korišćenje klase 9 je ogromna nepoznanica za veliku većinu knjigovođa. Razlog je vrlo jednostavan: kada je 1995. generalno izmenjen kontni plan i uvedena klasa 9, Pravilnikom o kontom okviru bilo je propisano da proizvodne firme koje nemaju zalihe gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje na kraju godine nisu u obavezi da vode klasu 9.

E onda se država „predomislila“ pa je od 2018. godine, izmenom Pravilnika o kontnom okviru, izbrisana ova odrednica da ko nema zalihe na kraju godine ne mora da vodi klasu devet. Međutim, mnoge knjigovođe su previdele ovu odredbu i nastavili su da knjiženja za proizvodne firme rade bez korišćenja konta klase devet. To sam viđala u preuzetom početnom stanju kod mnogih novih klijenata, kada preuzmem vođenje knjigovodstva u toku godine.

Obično sam bila u blagom šoku kad to vidim, ali uvek sam praktikovala da proknjižim celu poslovnu godinu od početka, bez obzira na to kada sam preuzela klijenta, u kom mesecu u godini, tako da nisam ulazila u njihove „metode“ knjiženja proizvodnje.

Ko može da me nauči knjiženjima na klasi 9?

Mogla sam da naučim klasu 9 čim je uvedena. Moj mentor je naravno bio ekspert za pogonsko knjigovodstvo, koje se knjiži preko klase 9 , ali tada me to nije interesovalo. Nije mi tada trebalo i nisam razmišljala o tome da će mi možda nekada trebati, jer tada nije bila obavezna.

Ali kada je 2018. uvedena obaveza moj mentor više nije bio među nama, a svako od starijih kolega i koleginica, koje sam pitala da me nauči otvoreno su priznavali da klasu 9 ne znaju, a i da nemaju proizvodne firme pa im to ne treba…

Posebna Škola za obračun proizvodnje

Škola za obračun proizvodnje, kao nadogradnja Škole knjigovodstva, je nekako spontno došla na red. Pa sam pribavila literaturu i krenula da je proučavam, naravno na praktičnim primerima. Uzela sam primer jedne proizvodne firme u kojoj sam radila, ali i gde sam koristila Infosys koji ima automatski obračun proizvodnje, pa sam po ugledu na takav model proizvodnje napravila svoj materijal za rad.

Prodaja proizvoda i poluproizvoda

Ono što mi se dopalo u modelu rada, koji je prosto idealan za našu Školu za obračun proizvodnje, je da ta firma prodaje i gotove proizvode i poluproizvode. Radi se o proizvodnji opreme za kupatila, a kako može da prodaje poluproizvode – objasniću ti konkretnom pričom na konkretnim primerima.

Kao i obično dobićeš dve skripte radnog materijala: jedna je sa dokumentacijom za knjiženje a druga samo za obračun proizvodnje. Tako da ćeš tu drugu skriptu čuvati i biće ti od velike pomoći kada radiš obračun cene koštanja zaliha za završni račun, jer metodologije se ne menjaju.

Lepo, ali koliko to košta?

Družićemo se oko mesec dana, a za to vreme naučićeš ovo:

  • Robno/finansijsko knjigovodstvo i finansijska knjiženja preko klase 9
  • Obračun neto cene koštanja zaliha gotovih proizvoda
  • Metode obračuna cene
  • Obračun troškova rezervisanja za popravke u garantnom roku

A sve to:

  • on line časovi dva puta nedeljno
  • Radni materijal u štampanoj formi
  • Za ovu obuku potrebno je znanje knjigovodstva

I naravno, cenu možeš videti u cenovniku.

A kada se odlučiš da naučiš finese knjiženja u klasi 9 treba da popuniš prijavu za Školu proizvodnje.

 

POGLEDAJ