Spoljna trgovina

Uvoz - izvoz (export - import) predstavlja dodatak poslovanju, tačnije dodatak osnovne delatnosti jedne firme, da tako kažem. 

Prilikom uvoza dobijamo fakturu u devizama, prilikom izvoza naša faktura treba da bude iskazana u devizama a u knjigovodstvu sve to knjižimo u dinarskoj protivvrednosti.

Kada je plaćanje u pitanju ponovo imamo iznose u devizama i u dinarima, koje treba da proknjižimo u finansijsko knjigovodstvo u dinarima. Kako se sve to rade detaljno sam objasnila u dva snimka: u jednom objašnjavam dokumentaciju a u drugom knjiženje u finansijsko knjigovodstvo.

Uvozno izvozni poslovi predstavljaju prekogranični promet, bilo da izvozimo robu ili sopstvene proizvode. U našem primeru uvozimo veštačko đubrivo, koje plaćamo u dolarima, a izvozimo pšenicu koju nam kupac plaća u evrima. Sve ovo treba preračunati u dinare, da bi smo mogli da knjižimo u finanijsko knjigovodstvo.

Pored ove specifičnosti, devizne fakture, druga specifičnost je što dobra koja prelaze granicu, u bilo kom smeru, moraju da imaju prateću carinsku dokumentaciju i PDV plaćamo carini prilikom uvoza, dok smo kod izvoza oslobođeni plaćanja PDV a zadržavamo pravo na odbitak prethodnog poreza pri nabavci robe ili sirovina.

Kako izgleda uvozna kalkulacija, a kako izvozna faktura i koje su to radnje u knjigovodstvu, objašnjavam u ovom snimku.

Sadržaj namenjen samo pretplaćenim članovima

Potrebno je da budete registrovani, logovani i pretplaćeni za gledanje ovog sadržaja.

PRIJAVA/REGISTRACIJA

Devizna plaćanja vršimo preko poslovne banke. Pri tome poslovnu promenu plaćanja imamo i na dinarskom izvodu, kada prenosimo dinare da bi smo kupili devize i na deviznom izvodu, gde se vidi plaćanje u određenoj valuti. Sve to treba proknjižiti u finansijsko knjigovodstvo u dinarskoj protivvrednosti i imati posebnu evidenciju o obavezama i potraživanjima u konkretnoj valuti.

U prilogu snimka su dinarski i devizni izvodi. Poslovne promene prati po datumima, da bi ti se stvorila logična slika knjigovodstvenih promena. U primerima za knjiženje imaš i nekoliko domaćih faktura, jer robu koju smo uvezli sada prodajemo domaćim kupcima.

Sadržaj namenjen samo pretplaćenim članovima

Potrebno je da budete registrovani, logovani i pretplaćeni za gledanje ovog sadržaja.

PRIJAVA/REGISTRACIJA