Završni račun

Završni račun se radi jednom godišnje i završni račun predstavlja sliku poslovanja jedne firme. Pokazuje uspešnost i iz završnog računa se može videti mnogo toga.

Kao mladi knjigovođa uvek sam gunđala u vreme izrade završnog računa, jer potrebno je sagledati celu godinu, ispraviti eventualne greške a onda kroz tačno propisane obračune utvrditi rezultat poslovanja: dobit ili gubitak. A onda sam jednog momenta shvatila: Završni račun predstavlja krunu svakog poslovanja! 

Završni račun je takođe velika misterija za mnoge koji rade u knjigovodstvu a nisu nikda imali prilike da rade završni račun. I nije problem u tome da neko neće da objasni kako se radi završni račun, već taj neko jednostavno nema vremena da objašnjava postupke i obračune.

Zato ćeš kroz moja predavanja moći da se upoznaš sa tom velikom misterijom. I ne samo to. U prilogu snimaka imaš dokumentaciju na osnovu koje možeš da samostalno uradiš završni račun naše imaginarne firme.

Vremenska razgraničenja predstavljaju veoma korisna konta koja se mogu koristiti u knjiženju, ali retke su knjigovođe koje ih razumeju i koriste. Zato sam odlučila da ih detaljno objasnim. 

Sadržaj namenjen samo pretplaćenim članovima

Potrebno je da budete registrovani, logovani i pretplaćeni za gledanje ovog sadržaja.

PRIJAVA/REGISTRACIJA

Konta kapitala u klasi 3 veoma retko koristimo za knjiženje, pa čak ni tada ne koristimo celu klasu 3, ali treba znati svrhu tih konta i kada se koriste.

Sadržaj namenjen samo pretplaćenim članovima

Potrebno je da budete registrovani, logovani i pretplaćeni za gledanje ovog sadržaja.

PRIJAVA/REGISTRACIJA

Pod dugoročnim se, u knjigovodstvu, podrazumevaju sve obaveze i potraživanja koja dospevaju u roku dužem od jedne godine. Ovde poseban naglasak stavljam na dugoročna rezervisanja troškova koji će nastati u budućem periodu, a koja smanjuju dobit tekuće godine.

Sadržaj namenjen samo pretplaćenim članovima

Potrebno je da budete registrovani, logovani i pretplaćeni za gledanje ovog sadržaja.

PRIJAVA/REGISTRACIJA

Osnovna sredstva su osnov postojanja jedne firme. Kada neko otvori firmu obično se kaže "krenuo od nule". I osnovna sredstva se knjiže na klasi 0.

Šta su osnovna sredstva, koji su uslovi potrebni da bi neko sredstvo bilo priznato u knjigovodstvu kao osnovno sredstvo, šta je amortizacija, kako se obračunavaju dodatna ulaganja u osnovno sredstvo? O svemu tome možeš saznati u ovom snimku. Pa čak i ako imaš dodira sa knjiženjem osnovnih sredstava sigurna sam da ćeš u ovom snimku čuti i nešto novo.

Sadržaj namenjen samo pretplaćenim članovima

Potrebno je da budete registrovani, logovani i pretplaćeni za gledanje ovog sadržaja.

PRIJAVA/REGISTRACIJA

Amortizacija predstavlja sistematsko trošenje osnovnog sredstva. Postoji nekoliko načina obračuna amortizacije, ali računovođe najčešće koriste proporcionalnu metodu. U primerima imaš obračunatu amortizaciju proporcionalnom metodom i nekoliko primera za samostalno vežbanje.

Sadržaj namenjen samo pretplaćenim članovima

Potrebno je da budete registrovani, logovani i pretplaćeni za gledanje ovog sadržaja.

PRIJAVA/REGISTRACIJA

Obračun proizvodnje je vrlo kompleksan i može se raditi na nekoliko načina, ali ja sam se potrudila da objasnim obračun cene koštanja gotovog proizvoda prema nosiocima troškova, odnosno prema gotovim proizvodima koji su na zalihama 31-12. U prilogu snimka imaš sve primere na osnovu kojih sam objašnjavala obračun proizvodnje.

Sadržaj namenjen samo pretplaćenim članovima

Potrebno je da budete registrovani, logovani i pretplaćeni za gledanje ovog sadržaja.

PRIJAVA/REGISTRACIJA

Kao i sve drugo u računovodstvu i izrada završnog računa predstavlja skup određenih pravila i obračuna koji se rade da bi smo utvrdili rezultat poslovanja na kraju godine.

U ovom snimku objašnjavam koji su to postupci o obračuni koje treba uraditi. Takođe, možeš skinuti prezentaciju i koristiti je za podsetnik svake godine kada radiš završni. Završni se radi jednom godišnje i najčešće se zaboravi, pa da vidiš "kako beše" može ti koristiti podsetnik u prilogu.

Predlažem da ovaj snimak pogledaš nekoliko puta pre nego što počneš sa vežbanjem, jer je ovo najkompleksnija stvar u knjigovodstvu.

Sadržaj namenjen samo pretplaćenim članovima

Potrebno je da budete registrovani, logovani i pretplaćeni za gledanje ovog sadržaja.

PRIJAVA/REGISTRACIJA

U ovom snimku na konkretnom primeru pokazujem kako su urađeni obračuni za završni račun i to u dva primera: jedan je relativno jednostavan, samo obračuni i knjiženje, dok u drugom sve to isto radimo ali na bazi zaključnog lista.

Ovde objašnjavam i kako se popunjavaju obrasci Bilans stanja i Bilans uspeha, a to je ono što je svrha završnog računa. Ovi obrasci se predaju Agenciji za privredne registre a krajnji rok za predavanje završnog računa je 31. mart.

U prilogu imaš dokumentaciju za dva vežbanja:

  1. Excel tabela sa jednostavnim pregledom početnog bilansa, obračuna za završni račun i zaključna knjiženja
  2. Primeri obračuna iz programa, sa početnim zaključnim listom, na osnovu koga se rade obračuni i konačni zaključni listovi na osnovu kojih se popunjavaju obrasci Bilans stanja i Bilans uspeha, kao i popunjene obrasce bilansa. Takođe imaš i blanko obrasce koje treba da popuniš, a zatim uporedi sa već popunjenim obrascima da proveriš da li je dobro.

Bilansi koje popuniš moraju da budu identični sa već popunjenim obrascima, u protivnom APR ti neće prihvatiti bilanse. A vežba čini majstora, zar ne? smile

Predlažem da ovaj snimak pogledaš nekoliko puta pre nego što počneš sa vežbanjem, jer je ovo najkompleksnija stvar u knjigovodstvu.

Sadržaj namenjen samo pretplaćenim članovima

Potrebno je da budete registrovani, logovani i pretplaćeni za gledanje ovog sadržaja.

PRIJAVA/REGISTRACIJA

Kada utvrdimo rezultat poslovanja i predamo završni račun, tada radimo poresku prijavu poreza na dobit, koja se radi na osnovu Poreskog bilansa.
Koja su pravila za popunjavanje Poreskog bilansa, koji su to rashodi koji se ne priznaju i koji su rashodi koji se priznaju samo do određenog procenta, pričala sam u ovom snimku.

I ovo treba pogledati nekoliko puta, jer knjiženje tokom cele godine se odražava kroz poreski bilans.

Sadržaj namenjen samo pretplaćenim članovima

Potrebno je da budete registrovani, logovani i pretplaćeni za gledanje ovog sadržaja.

PRIJAVA/REGISTRACIJA