Prihodi i rashodi

Troškovi su svi oni izdaci koji služe očuvanju prihoda.

Prihodi i rashodi, troškovi su nužno povezani jedni s drugima. Da bi smo imali rashode prvo treba da imamo prihode. I da bi smo očuvali prihode neophodno je da imamo određene troškove i rashode.

U ovoj oblasti detaljno objašnjavam svaki konto prihoda i rashoda i dodatno pričam o blagajničkom poslovanju, jer su troškovi jedan deo blagajničkog poslovanja. Posebno sam obratila pažnju na prelazni konto, koji nije propisan Pravilnikom o kontnom okviru ali ga knjigovođe redovno koriste.

Klasa 5 definiše troškove i šta se knjiži na kom kontu. U ovom predavanju sam objasnila upotrebu svakog pojedinačnog konta u klasi 5.

Sadržaj namenjen samo pretplaćenim članovima

Potrebno je da budete registrovani, logovani i pretplaćeni za gledanje ovog sadržaja.

PRIJAVA/REGISTRACIJA

Knjiženje troškova predstavlja svakodnevni posao. Samo knjiženje je vrlo jednostavno, ali ono što je kompleksno je poznavanje suštine troškova, jer treba znati šta se knjiži na koji konto troškova.

Ono što sam viđala u praksi, kao supervizor u računovodstvu, je da knjigovođa operater na računaru najčešće ne razume suštinu troškova i najveći deo knjiži na konto "ostali troškovi". Troškove treba knjižiti prema njihovoj pripadnosti i u ovom snimku objašnjavam primere za knjiženje. Takođe imaš i primer za samostalno vežbanje i Finansijski dnevnik u kome možeš da proveriš da li je knjiženje tačno.

Sadržaj namenjen samo pretplaćenim članovima

Potrebno je da budete registrovani, logovani i pretplaćeni za gledanje ovog sadržaja.

PRIJAVA/REGISTRACIJA

Sa prihodima smo se sretali prilikom knjiženja faktura za robu, proizvode i usluge. Uvek kada se uradi faktura knjiži se prihod, na određeni konto, bez obzira na to kada i da li ćemo naplatiti fakturu.

U praksi sam viđala grešku, kod paušalaca, da u Knjigu prihoda upišu fakturu tek kada je naplate - što je pogrešno. Prihod nastaje danom fakturisanja i na taj datum se i knjiži.

U ovom snimku detaljno objašnjavam prihode, svaki konto ponaosob.

Sadržaj namenjen samo pretplaćenim članovima

Potrebno je da budete registrovani, logovani i pretplaćeni za gledanje ovog sadržaja.

PRIJAVA/REGISTRACIJA