Škola knjigovodstva i HR uživo preko Zoom-a

PRIJAVI SE

Škola HR Administrator - snimljena predavanja

PRIJAVI SE

Udruženja građana ipak plaćaju ekološku taksu

Udruženja građana ipak plaćaju ekološku taksu, bez obzira na to što ne obavljaju privrednu delatnost, odnosno što svojom delatnošću ne utiču na zagađenje životne sredine. Prihodi od članarina, subvencija, donacija i slično predstavljaju poslovni prihod udruženja na koji se obračuna...

OPŠIRNIJE

Šta kad dobijete račun unapred, pre nastanka poreske obaveze?

Da li se dogodilo da primite račun za uslugu koja još uvek nije završena ili za dobra koja još uvek nisu isporučena? Ukoliko imate takav slučaj onda je važno znati da na osnovu takvog računa nemate pravo na odbitak prethodnog poreza.

"U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu obv...

OPŠIRNIJE

Prihvatanje elektronske fakture i odbitak PDV

Sada imamo zvaničnu potvrdu Ministarstva finansija u kom periodu možemo da koristimo prethodni porez kada su u pitanju elektronske fakture:

"… Ako je elektronska faktura prihvaćena najkasnije do isteka roka za predaju poreske prijave za poreski period u kojem je nastala poreska o...

OPŠIRNIJE

Plaćanje poreza kada fizičko lice prodaje nešto firmi

Dešava se da firma želi da otkupi nešto od fizičkog lica, pa se postavlja pitanje da li treba platiti porez, kada se ne plaća a kada se plaćaju i doprinosi za takvu kupovinu. Znamo da je pravilo, kod oporezivanja prihoda fizičkog lica, poreski obveznik je fizičko lice ali je poreski plata...

OPŠIRNIJE

Prema Zakonu o izvršenju i obezbeđenju invalidska penzija ne ulazi u primanja koja mogu biti predmet izvršenja. O tome govori Rešenje Višeg suda u Subotici, Gž 84/2017 od 1.3.2017. godine, koji dajemo u nastavku teksta.

OPŠIRNIJE

Šta kad Božić pada u subotu?

Božić 2023. godine pada u subotu. Da li je onda ponedeljak, 9. januar 2023. neradan dan? Šta o tome kaže Ministarstvo rada? Mišljenje je iz 2004. godine, ali je još uvek merodavno za ovu situaciju.

"Prema članu 4 Zakona o državnim i drugim pra...

OPŠIRNIJE

Mora se ispoštovati procedura za otkaz

Procedura za davanje otkaza zaposlenom je veoma važna, pa čak i kada je razlog za davanje otkaza takav da je nemoguće da radnik nastavi da radi. Šta o ovom pitanju kaže sudska praksa?

„Kada je rešenje o otkazu ugovora o radu doneto u nezakonito sprovedenoj proceduri, ali je za...

OPŠIRNIJE

Rešenje o otkazu ugovora o radu nije formalnost

Rešenje o otkazu ugovora o radu nije formalnost. I poslodavac  ne može da se predomisli i da posle jednog izdatog rešenja o otkazu ugovora o radu napravi drugo rešenje o otkazu ugovora o radu, uz komentar: „Ej, ono prethodno rešenje ti nije dobro, evo ti ovo novo, potpiši ovde…“

...
OPŠIRNIJE

Prodaja preduzeća za 1 dinar

Moj kolega ima firmu koja već godinama ne radi i koji godinama predaje sve propisane poreske prijave sa nulama. Kad sam ga pitala što ne proda firmu, pitao je: „Imaš li nekog da hoće da je preuzme? Daću je za 1 dinar.“ Preduzeće se ne može staviti u stanje mirovanja, ali se dešava da ...

OPŠIRNIJE

Nije dozvoljeno isplaćivati devizne dnevnice u dinarima

Kada firma pošalje radnika na službeni put u inostranstvo u obavezi je da isplati dnevnice u devizama, uplatom na devizni račun zaposlenog. Ova obaveza predviđena je članom 34. st. 2 tač. 8. Zakona o deviznom poslovanju, što znači da nije dozvoljeno isplaćivati dinarsku protivvrednost na...

OPŠIRNIJE