Blanko sporazumni raskid radnog odnosa

Ako ti prilikom zasnivanja radnog odnosa poslodavac ponudi da potpišeš blanko sporazumni raskid radnog odnosa, treba da znaš da je takav postupak nezakonit. Naravno, ako ne potpišeš neće te ni zaposliti, ali u slučaju naknadno aktiviranog "sporazuma" možeš podneti tužbu sudu i sud će n...

OPŠIRNIJE

Radnik ne može tek tako da dobije otkaz

Otkaz se ne može dati tek tako: „Od sutra više ne radiš“ Da bi se radniku otkazao ugovor o radu prethodno je neophodno ispoštovati proceduru.

"Članom 179. stav 1. Zakona o radu, propisano je da poslodavac može zaposlenom da otkaže ugovor o radu ako za to postoji opravdani r...

OPŠIRNIJE

Tehnološki višak mora da dobije otpremninu

Ako ste dobili otkaz kao tehnološki višak, a niste primili  otpremninu, takav otkaz je nezakonit i možete tražiti vraćanje na posao, čak i ako ste potpisali dokument kojim potvrđujete prijem otpremnine. Ukoliko taj dokument (priznanica ili izjava) ne prati i isplata na tekući račun, otk...

OPŠIRNIJE

Vratili mi dedovinu, ali ja je prodajem

Strpljenje se isplatilo i konačno je dedovina vraćena, shodno Zakonu o vraćanju oduzete imovine. Međutim, šta ako ta imovina nije potrebna? Njiva, šuma, stari i zapušteni objekat… lice koje je dobilo imovinu nazad želi da je proda. Kakve s...

OPŠIRNIJE

Cinkarenje nije u opisu radnog mesta

Dešavalo mi se da direktor od mene očekuje da cinkarim kolektiv i da mu prenosim šta ko radi ili ne radi, šta se priča i da li se priča protiv njega ili protiv firme. Naravno, nije mi padalo na pamet da radim tako nešto, ali vidim da to nije neuobičajena praksa. Prona...

OPŠIRNIJE

Da li možemo i smemo da priznamo račun od taksi prevoza kao dokaz za isplatu troškova dolaska na posao i odlaska sa posla? Evo šta o tome kaže Ministarstvo finansija u svom Mišljenju:

OPŠIRNIJE

Ugovor o privremenim i povremenim poslovima, po mom mišljenju, predstavlja izrabljivanje zaposlenog koji nema nikakva prava, osim da radi i primi platu za svoj rad, koja je često niža nego da je u klasičnom radnom odnos...

OPŠIRNIJE

Elektronska faktura za proviziju banke

Proviziju banke smo oduvek knjižili direktno na troškove, bez potrebe da nam banka izda posebnu fakturu za proviziju. Uvođenjem obaveze elektronskih faktura banke su počele da izdaju pojedinačne fakture za proviziju, međutim ja sam nastavila da knjižim po starom, sledeći jednostavnu logik...

OPŠIRNIJE

Udruženja građana ipak plaćaju ekološku taksu

Udruženja građana ipak plaćaju ekološku taksu, bez obzira na to što ne obavljaju privrednu delatnost, odnosno što svojom delatnošću ne utiču na zagađenje životne sredine. Prihodi od članarina, subvencija, donacija i slično predstavljaju poslovni prihod udruženja na koji se obračuna...

OPŠIRNIJE

Šta kad dobijete račun unapred, pre nastanka poreske obaveze?

Da li se dogodilo da primite račun za uslugu koja još uvek nije završena ili za dobra koja još uvek nisu isporučena? Ukoliko imate takav slučaj onda je važno znati da na osnovu takvog računa nemate pravo na odbitak prethodnog poreza.

"U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu obv...

OPŠIRNIJE