Porez na dodatu vrednost

Porez na dodatu vrednost je veoma kompleksna oblast koja ima svoja tačno određena pravila. Obzirom da se naše knjigovodstvo bazira na jednom mikro pravnom licu koje je u sistemu PDV ovde sam pričala o svim situacijama koje se najčešće javljaju u praksi.

Ovde možeš naučiti osnovna pravila sistema PDV, a ako radiš u firmi koja spada u posebne postupke oporezivanja uz moja objašnjenja ćeš lakše shvatiti određene specifičnosti koje su propisane za određenu oblast.

Pravo na odbitak predhodnog poreza je definisano Zakonom o porezu na dodatu vrednost i Pravilnikom o porezu na dodatu vrednost. Koja su opšta pravila za pravo na odbitak prethodnog poreza pričam u ovom snimku.

Sadržaj namenjen samo pretplaćenim članovima

Potrebno je da budete registrovani, logovani i pretplaćeni za gledanje ovog sadržaja.

PRIJAVA/REGISTRACIJA

Generalno pravilo vezano za pravo na odbitak prethodnog poreza je da nabavljena dobra ili usluge koristimo za promet sa pravom na odbitak prethodnog poreza. Međutim postoje neki izuzeci gde su sve nabavke bile za obavljanje delatnosti, ali ipak nemamo pravo na odbitak prethodnog poreza. 

O svemu opširno pričam u ovom snimku.

Sadržaj namenjen samo pretplaćenim članovima

Potrebno je da budete registrovani, logovani i pretplaćeni za gledanje ovog sadržaja.

PRIJAVA/REGISTRACIJA

Zakonom o PDV i Pravilnikom propisano je koji su to elementi na samom računu da bi se smatrao PDV računom. Ukoliko neki od ovih elemenata izostane, tada nemamo pravo na odbitak prethodnog poreza, bez obzira na suštinu transakcije.

Uvođenjem sistema elektronskih faktura (SEF) smanjena je mogućnost prijema formalno neispravne fakture, ali ipak treba znati koja su to osnovna pravila i šta primljena faktura treba da sadrži da bi smo imali pravo na odbitak prethodnog poreza.

Sadržaj namenjen samo pretplaćenim članovima

Potrebno je da budete registrovani, logovani i pretplaćeni za gledanje ovog sadržaja.

PRIJAVA/REGISTRACIJA

Kada se promet obavlja u zemlji tada se obavezno obračunava PDV na izlaznoj fakturi. Za promet u inostranstvo PDV se ne obračunava i ne iskazuje na fakturi. Ovo je generalno pravilo i kada je u pitanju promet dobara nemamo nikakvih nedoumica. Međutim, kod prometa usluga situacija je dosta složenija i u ovom snimku objašnjavam kada i koje usluge prema inostranstvu su oslobođene poreza na dodatu vrednost a koje nisu, jer se smatra da je promet obavljen u zemlji.

Sadržaj namenjen samo pretplaćenim članovima

Potrebno je da budete registrovani, logovani i pretplaćeni za gledanje ovog sadržaja.

PRIJAVA/REGISTRACIJA

Kada je osnovna delatnost neke firme promet koji je oporeziv PDV-om sa pravom na odbitak prethodnog poreza, tada je situacija potpuno jasna i čista. Međutim, postoje neke situacije - retko, ali se dešavaju - da firma povremeno obavi promet koji je oslobođen PDV bez prava na odbitak prethodnog poreza. Tada treba uraditi obračun srazmernog odbitka prethodnog poreza.

Sadržaj namenjen samo pretplaćenim članovima

Potrebno je da budete registrovani, logovani i pretplaćeni za gledanje ovog sadržaja.

PRIJAVA/REGISTRACIJA

Obračun i knjiženje PDV prijava se radi na bazi dokumentacije koja je knjižena tokom celog poreskog perioda. Samo knjiženje uopšte nije komplikovano, samo je bilo potrebno ispoštovati PDV pravila kada imamo pravo na odbitak prethodnog poreza a kada ne, odnosno kada na fakturi iskazujemo PDV a kada ne.

U prilogu su poreske prijave, obrazac PO PDV i ostala evidencija koja nam služi za obračun PDV, kao i nalozi za knjiženje za sve mesece kada smo imali promet.

Sadržaj namenjen samo pretplaćenim članovima

Potrebno je da budete registrovani, logovani i pretplaćeni za gledanje ovog sadržaja.

PRIJAVA/REGISTRACIJA