Prijava za školu

Obrazovanje u našoj školi obuhvata dve celine: Škola knjigovodstva i Škola za Administratore ljudskih resursa.

Škola knjigovodstva 

Škola za Administratore ljudskih resursa - Modul 2

Svi detalji o programu rada Škola nalaze se u Cenovniku

Upotreba podataka

Obrazovni centar Ja Volim Knjigovodstvo će gore navedene podatke koristiti isključivo za potrebe Škole za koju se polaznik/ca prijavljuje.

Popunjeni obrazac koristiće se za pravljenje ugovora i predračuna između polaznika/ce i Škole i smatra se verodostojnim bez potpisa, ako je poslat sa ove stranice. 

Prijavom podataka polaznik/ca izjavljuje da je upoznat/a sa politikom privatnosti i da je saglasan/saglasna sa obradom ličnih podataka za potrebe Škole za koju se prijavljuje.

VAŽNO: prilikom upisa podataka za prijavu koristite gmail adresu

Popunite i pošaljite prijavu

Iznos za uplatu: RSD

Podaci za fakturu pravnom licu ukoliko fakturu plaća pravno lice:

* Čekirajte da niste robot: