Prijava za školu

Ovde se možete prijaviti za:

Školu knjigovodstva 

Školu za Obračun zarada

Svi detalji o programu rada Škola nalaze se u Cenovniku

Upotreba podataka

Obrazovni centar Ja Volim Knjigovodstvo će podatke navedene u prijavi koristiti isključivo za potrebe Škole za koju se polaznik/ca prijavljuje.

Popunjeni obrazac koristiće se za pravljenje ugovora i predračuna između polaznika/ce i Škole i smatra se verodostojnim bez potpisa, ako je poslat sa ove stranice. 

Prijavom podataka polaznik/ca izjavljuje da je upoznat/a sa politikom privatnosti i poslovnom politikom i da je saglasan/saglasna sa obradom ličnih podataka za potrebe Škole za koju se prijavljuje.

Važno:  NEMOJTE KORISTITI YAHOO adresu prilikom prijavljivanja !

Popunite i pošaljite prijavu

Iznos za uplatu: RSD

Podaci za fakturu pravnom licu ukoliko fakturu plaća pravno lice:

* Čekirajte da niste robot:

Ne klikćite više puta na ovo dugme!
Sačekajte da se podaci obrade.