Vlasništvo sadržaja sajta

Internet sajt i svi tekstovi, logotipi, grafika, slike, audio materijal i ostali materijal na ovom internet sajtu (u daljem tekstu: Sadržaj), jesu autorsko pravo ili vlasništvo Obrazovnog centra Ja Volim Knjigovodstvo ili su na internet sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. Korišćenje Sadržaja, osim na način opisan u ovim uslovima korišćenja, bez pisane dozvole vlasnika Sadržaja je strogo zabranjeno. Obrazovni centar Ja Volim Knjigovodstvo štiti svoja autorska prava, prava intelektualne svojine i ostala srodna prava, kao i druga prava, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, uključujući i krivično gonjenje.

Vaša upotreba sajta

Sadržaj internet sajta može sadržati slovne greške. Do promena na internet sajtu može doći periodično, u bilo kom trenutku i bez prethodnog obaveštenja. Obrazovni centar Ja Volim Knjigovodstvo se ne obavezuje da redovno ažurira informacije sadržane na ovom internet sajtu. Takođe, Obrazovni centar Ja Volim Knjigovodstvo ne garantuje da će internet sajt funkcionisati bez prekida ili grešaka, da će nedostaci biti blagovremeno ispravljani ili da je internet sajt kompatibilan sa vašim hardverom ili softverom. Informacije date na ovom internet sajtu ne treba tumačiti kao savete za donošenje odluka bilo koje vrste.

Izuzeće od odgovornosti

Internet sajt koristite na sopstveni rizik. Obrazovni centar Ja Volim Knjigovodstvo nije odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu, direktnu ili indirektnu štetu nastalu iz korišćenja ili onu koja je u nekoj vezi sa korišćenjem internet sajta ili njegovog Sadržaja.

Linkovi ka internet sajtovima trećih lica

Internet sajt može sadržati linkove drugih internet sajtova čiji vlasnik ili korisnik nije Obrazovni centar Ja Volim Knjigovodstvo. Takvi linkovi su obezbeđeni isključivo da bi vama pružili što više informacija. Obrazovni centar Ja Volim Knjigovodstvo ne kontroliše i nije odgovoran za rad, sadržaj, politiku privatnosti ili bezbednost ovih sajtova. Obrazovni centar Ja Volim Knjigovodstvo ne kontroliše sadržaj ili proizvode ili usluge dostupne na ovim internet sajtovima. Ako uspostavite vezu sa takvim internet sajtovima preko linka na našem internet sajtu, to činite na sopstveni rizik i bez saglasnosti Obrazovnog centra Ja Volim Knjigovodstvo.

Pravo korišćenja informacija dobijenih od korisnika

Sve informacije koje Obrazovni centar Ja Volim Knjigovodstvo dobije od korisnika internet stranice (uključujući ali ne ograničavajući se na lične podatke, komentare, ideje, pitanja, razne izvode ili druge vrste podataka) ne smatraju se poverljivim informacijama, osim kada je i u meri u kojoj je to izričito određeno zakonom.

Prava intelektualne svojine i ostala prava pripadaju Obrazovnom centru Ja Volim Knjigovodstvo.

Tekstovi i snimci koji su prikazani predstavljaju lično mišljenje autora i nisu obavezujući za primenu. Obrazovni centar Ja Volim Knjigovodstvo ne prihvata odgovornost za tumačenje tekstova, video snimaka ili ostalih dokumenata koji su prikazani na sajtu javolimknjigovodstvo.rs. Za primenu poreskih propisa merodavna su Mišljenja Ministarstva finansija, dok zakone i podzakonska akta tumači isključivo Ustavni sud.

Izmene internet sajta

Obrazovni centar Ja Volim Knjigovodstvo zadržava pravo da izmeni ili povuče deo ili ceo internet sajt u bilo kom trenutku, a bez prethodnog obaveštavanja korisnika.

Uslovi korišćenja sajta javolimknjigovodstvo

Hvala što ste posetili naš internet sajt. Vaš pristup, kao i korišćenje našeg internet sajta (u daljem tekstu: internet sajt) podleže dole navedenim uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Pristupom i korišćenjem internet sajta, prihvatate, bez ograničenja, dole navedene uslove korišćenja. Ukoliko ne prihvatate dole navedene uslove bez ograničenja, molimo vas da napustite sajt.