Zarade i ostala primanja fizičkih lica

Zarade predstavljaju posebnu, kompleksnu oblast rada svake firme. Neke firme čak imaju posebnu službu koja se bavi samo radnicima i obračunom zarada.

Pošto sam radila i u knjigovodstvu i u službi ljudskih resursa, koja se bavila radnicima i obračunom zarada, u ovoj oblasti detaljno objašnjavam sve ono što jedan knjigovođa treba da zna kada su radni odnosi u pitanju i obračun zarada zaposlenim radnicima.

Pored zaposlenih, firma ponekad ima isplate fizičkim licima koja nisu u radnom odnosu i za tu oblast postoje posebna pravila. O pravilima obračuna ostalih primanja fizičkih lica pričala sam u posebnom snimku.

Naravno, sve to se knjiži u finansijsko knjigovodstvo tako da imaš dosta primera za vežbu kao prilog snimcima.

Ovaj serijal predavanja o zaradama ne može da zameni Školu za Administratore ljudskih resursa. Ista je tematika ali se posmatra iz potpuno drugačijih uglova, zato Škola za administratore ljudskih resursa i jeste posebna celina.

Radni odnosi su deo pravnih poslova, međutim u firmi radi jednan samostalni knjigovođa, taj knjigovođa radi i ovaj deo poslova koji nisu računovodstveni poslovi. Čak i ako firma ima više zaposlenih u računovodstvu, a nema posebnu službu koja se bavi ljudskih resursima i obračunom zarada, ponovo računovodstvo radi ove poslove.

Kako se zasniva radni odnos, šta sadrži ugovor o radu i koji su ostali postupci prilikom zasnivanja radnog odnosa, pričala sam u ovom snimku. U prilogu imaš konkretne primere osnovnih pravnih akata, koje možeš primeniti u praksi.

Sadržaj namenjen samo pretplaćenim članovima

Potrebno je da budete registrovani, logovani i pretplaćeni za gledanje ovog sadržaja.

PRIJAVA/REGISTRACIJA

Zarada se obračunava na osnovu ugovorene zarade ali i prema ostvarenim radnim satima. Za odsustva sa rada, kao što su godišnji odmor, bolovanje ili neko drugo odsustvo predviđeno Zakonom o radu, isplaćuje se naknada zarade, prema tačno određenim pravilima.

Radniku obavezno dajemo isplatni listić, u kome su navedene pojedinačne stavke koje čine zaradu, a koje su to stavke i koja su pravila obračuna pričam u ovom snimku. Takođe objašnjavam kako možeš rućno, uz pomoć digitrona, obračunati zaradu, a imaš i dodatni primer za vežbu. Nije teško, samo treba zapamtiti pravila.

Čak i ako se promene stope poreza ili doprinosa - pravilo ostaje isto.

Sadržaj namenjen samo pretplaćenim članovima

Potrebno je da budete registrovani, logovani i pretplaćeni za gledanje ovog sadržaja.

PRIJAVA/REGISTRACIJA

Pored zarada, firma svojim zaposlenim radnicima isplaćuje i druga davanja kao što su troškovi dolaska na posao i odlaska s posla (prevoz), dnevnice za službeni put u zemlji i inostranstvu.

Ukoliko je tako predviđeno Pravilnikom o radu ili Ugovorom o radu, firma može isplatiti jubilarnu nagradu, solidarnu pomoć, otpreminu i slično. Država je propisala određene iznose do kojih se ne plaća porez i koji se menjaju svake godine. U ovom snimku objašnjavam koja su to davanja, koji su važeći iznosi u 2023. godini i kako se obračunava porez ukoliko firma isplaćuje iznad neoporezivog iznosa.

Sadržaj namenjen samo pretplaćenim članovima

Potrebno je da budete registrovani, logovani i pretplaćeni za gledanje ovog sadržaja.

PRIJAVA/REGISTRACIJA

A sad konkretno: kako se obračunava zarada zaposlenih radnika na osnovu evidencije prisustva na poslu i kako se obračunavaju odsustva na koje zaposleni imaju pravo. Obajsnila sam kako se obračunava bolovanje, odsustvo zbog godišnjeg odmora, verskog praznika i državnog praznika. 

U prilogu snimka imaš isplatne listiće za januar, gde možeš samostalno i uz pomoć digitrona da preračunaš vrednost satnice, prema pravilima o kojima sam pričala u prethodnom snimku. Excelova tabela za obračun je bila za obračun zarade od bruto iznosa, a ovde imaš pojedinačne stavke koje sačinjavaju krajnji bruto iznos za obračun poreza i doprinosa.

Takođe imaš kako izgleda PP PD prijava, kako izgleda BOP (moj, za platu koju sam isplatila 2021. godine) i zbirnu evidenciju zarada za januar na osnovu isplatnih listića. Zbirni iznosi se unose u poresku prijavu PP PD na portalu Poreske uprave.

Sadržaj namenjen samo pretplaćenim članovima

Potrebno je da budete registrovani, logovani i pretplaćeni za gledanje ovog sadržaja.

PRIJAVA/REGISTRACIJA

Kako se predaje poreska prijava PPP PD? Svi oni koji nikada nisu radili na portalu Poreske uprave mogu u ovom snimku da vide kako to izgleda "iznutra". Radnici su iz Škole za Administratore ljudskih resursa, što znači da ih ima više nego u našem primeru za knjigovodstvo, ali suština je ista. Čak je i bolje što ih ima više :)

Sadržaj namenjen samo pretplaćenim članovima

Potrebno je da budete registrovani, logovani i pretplaćeni za gledanje ovog sadržaja.

PRIJAVA/REGISTRACIJA

U zaradi za februar imamo nove stvari, kao što je dnevnica za službeni put u zemlji, obračun bolovanja na teret firme i socijalnog bolovanja, plaćanje odsustva za državni praznik i plaćanje rada na državni praznik.

Imali smo i jednu povredu na radu i objašnjenje kako se obračunava bolovanje zbog povrede na radu, koje ima svoja posebna pravila.

Ponovo imaš isplatne listiće u prilogu, kao i obrasce za Fond zdravstvene zaštite da bi nam refundirali bolovanje preko 30 dana. Digitron u ruke i plata će ti biti jasna do detalja smile

Sadržaj namenjen samo pretplaćenim članovima

Potrebno je da budete registrovani, logovani i pretplaćeni za gledanje ovog sadržaja.

PRIJAVA/REGISTRACIJA

U martu se završilo socijalno bolovanje, tako da možeš provežbati obračun socijalnog bolovanja još jednom.

Takođe u martu imamo plaćeno odsustvo zaposlenog zbog venčanja, pa možeš videti koja su pravila obračuna za ovo odsustvo.

Direktor je išao na službeni put u inostranstvo i u ovom snimku objašnjavam obračun dnevnica za službeni put u inostranstvo, uz detaljno objašnjenje pravila ovakvog službenog puta.

Sadržaj namenjen samo pretplaćenim članovima

Potrebno je da budete registrovani, logovani i pretplaćeni za gledanje ovog sadržaja.

PRIJAVA/REGISTRACIJA

Sada se vraćamo na knjigovodstvo, odnosno na knjiženja. Sve ono što smo radili za prethodne tri plate sada ćemo knjižiti u finansijsko knjigovodstvo. 

Knjiženje zarada je kompleksnije nego knjiženje bilo kojeg robnog dokumenta, ali ponovo je u pitanju samo šablon knjiženja. Na osnovu Evidencije obračunatih zarada imamo Specifikaciju ukupnih iznosa koji se unose u poresku prijavu i koji se knjiže u finansijsko knjigovodstvo i Specifikacija je data u prilogu ovog snimka.

Proknjiži zarade koje sam objašnjavala, a možeš i da proknjižiš i podatke u primerima za vežbu. Što više puta proknjižiš to ćeš pre da zapamtiš šemu knjiženja. A ono najvažnije: shvatićeš suštinu konta - jer to nam i jeste cilj smile

Sadržaj namenjen samo pretplaćenim članovima

Potrebno je da budete registrovani, logovani i pretplaćeni za gledanje ovog sadržaja.

PRIJAVA/REGISTRACIJA

Ponekad firma ima potrebe za plaćanjem nekih usluga fizičkih lica koja nisu u radnom odnosu. Najčešći vid ovakvog plaćanja je zakup poslovnog prostora od fizičkog lica, ali u praksi možemo imati isplatu po osnovu ugovora o delu i slično.

Sa fizičkim licem se naknada uvek ugovara u neto iznosu, ali poresko pravilo je: poreski obveznik je fizičko lice a poreski platac (onaj koji treba da plati porez) je pravno lice ili preduzetnik.

Kako preračunati bruto iznos sa neto iznosa, kako obračunati porez i doprinose (onda kada se doprinosi plaćaju). U prilogu snimka imaš knjiženje za svaki dokument koji sam objašnjavala i tabelu sa svim koeficijentima za preračun sa neto na bruto, svih situacija koje mogu da se jave u praksi.

Sadržaj namenjen samo pretplaćenim članovima

Potrebno je da budete registrovani, logovani i pretplaćeni za gledanje ovog sadržaja.

PRIJAVA/REGISTRACIJA