Komšija, koji je vlasnik radnje gde sam kupovala namirnice, počinje da se žali kako je on sam dužan za porez i ne zna kako da se izvuče iz dugova. Na to mu ja pomenem reprogram poreskog duga. On nikada nije čuo za to, pa sam mu detaljno objasnila šta da radi. Komšije smo, valja da se pomažemo, a celo naselje zna da sam knjigovođa pa me i pitaju u vezi poreskih problema i pričaju šta su čuli za druge radnje.

I tako sam ja komšiji ukratko objasnila šta da radi, a ako ima još nekoga da ne zna šta da radi ako duguje državi i ne zna kako to da plati, evo kraćeg objašnjenja. Koga ne mrzi da čita smile Kažu: čitanje nije popularno. Ja se ne bih složila s tim, ali prihvatam da sam jedna od ređih koja voli da čita. Znači, koga ne mrzi da čita dalje neka nastavi, a ja ću ukratko objasniti na način da svakome bude jasno.

Kolike su kazne ako se ne koristi fiskalni uređaj?

Prvo oko fiskalnih kasa: za preduzetnike – kazne se kreću od 50.000 do 500.000 dinara. Za preduzeća – kazna je od 100.000 do 2.000.000 dinara. I plus se radnja zatvara na period do dva meseca, uz mali „stub srama“ u vidu jarko crvene trake preko vrata sa natpisom da je prodavnica zatvorena zbog nepoštovanja zakonskih propisa.

Vlasnik radnje kojoj je privremeno zabranjeno obavljanje delatnosti mora iz „crnog fonda“, odnosno onih para koje je uzeo a nije kucao preko kase, da plati kaznu i dodatno ne može da ostvaruje prihod jer mu je zabranjeno da radi. Nije dobro i ne isplati se ne kucati preko kase. Nikada ne znaš ko ti je kupac, da li je stvarno kupac ili je poreski inspektor. Oni su u početku nosili uniforme, ali odavno ih ne nose i ne razlikuju se od ostalih kupaca.

Kako platiti veliki dug za poreze?

A što se tiče mog komšije koji ima poreske dugove koje ne zna kako da plati – predložila sam mu da ode u Poresku upravu i sa njima sklopi sporazum o reprogramu duga. Zakon o poreskom postupku dozvoljava da se poreski dug plati na rate na rok do pet godina, odnosno na 60 meseci. Pri tome je čak moguće, ukoliko je firma u velikim novčanim problemima, dogovoriti odlaganje plaćanja na period do 12 meseci, dok se firma finansijski ne konsoliduje. Uslov je da se plaćaju redovne fiskalne obaveze: porez i doprinosi na zarade radnika i/ili vlasnika, akontacija poreza na dobit i PDV ukoliko je firma u sistemu PDV. Isto ovo važi i kada se uđe u reprogram. Pored plaćanja rata po reprogramu, firma mora da plaća i tekuće obaveze prema državi jer u protivnom se reprogram prekida i pokreće se proces prinudne naplate.

Odlaganje plaćanja poreza

Zahtev za odlaganje poreskog duga (iliti reprogram) moguće je podneti i elektronski, na portalu Poreske uprave i u tom slučaju će i rešenje za plaćanje stići u poresko sanduče. Dalja procedura je ista, osim što na ovaj način nema potrebe ići u poresku upravu.

Ukoliko je poreski dug veći od 1.500.000 dinara za firmu, poreska uprava će tražiti obezbeđenje plaćanja i to:

  • hipoteka na nepokretnosti poreskog obveznika;
  • zaloga na pokretnim stvarima poreskog obveznika;
  • neopoziva bankarska garancija;
  • jemstvo drugog lica koje je vlasnik imovine;
  • trasirana menica, akceptirana od strane dva žiranta, iz čijih se zarada, na kojima se ustanovljava administrativna zabrana, poreski dug može naplatiti;
  • menica avalirana od strane poslovne banke.

Vrednost sredstava obezbeđenja ne mogu biti manja od 120% visine dugovanog poreza, što znači da se sredstvima obezbeđenja garantuje i naplata fiskalnih obaveza i kamata.

Sve je ovo lepo, samo ne znam koja banka će pristati da bude garant nekome ko pokušava da se iščupa iz dugova. Ali ovo sam prepisala iz zakona, a zakonodavci često ne znaju pravo stanje stvari na terenu.

Ako je poreski dug ispod ovog limita, nije potrebno obezbeđenje.

Otpis kamate na porez

Kad smo već kod kamate, Zakon o poreskom postupku je dozvolio da se poreskom obvezniku, koji pre roka izmiri dug, otpiše 50% kamate. Pri tome nije precizirano kada je to „pre roka“, tako da je moguće poslednje dve rate uplatiti odjednom, to bi se po mom mišljenju takođe tretiralo kao isplata pre roka, ali što više rata imaš i kamata će biti veća. Najbolje je sve staviti na papir pa izračunati šta se najviše isplati.

A što se tiče tog drugog komšije, sa početka ove priče, on nema pravo da sklopi sporazum o reprogramu poreskog duga, jer ako se poreski dug utvrdi tokom poreske kontrole onda se reprogram ne može primeniti.

Stoga, isplati se raditi na crno samo dok te ne uhvate laughing a onda moraš i da se zajmiš da bi dug mogao da se otplati.