Postoje neki propisi koji jednostavno vređaju inteligenciju. Zapravo, nije sporan sam propis već deo u kome konkretni propis nalaže isticanje obaveštenja o tom propisu. Na primer: „zabranjeno pušenje“ – ogromna upadljiva nalepnica! Pa ako je pušenje u zatvorenim prostorijama zakonom zabranjeno nisam debil i znam da moram da poštujem Zakon. Nije mi potrebno dodatno upozorenje.

Isto važi za obaveštenje o tome da treba da uzmemo fiskalni račun u prodavnici. Naravno da ću da uzmem račun ako kupujem nešto što ima garantni rok ili nešto što je relativno skupo. Znam da ne mogu da izvršim reklamaciju  niti da ostvarim pravo na garanciju ukoliko nemam dokaz da sam kupila dobro baš u toj prodavnici, nema potrebe da država propisuje da treba da vidim obaveštenje o tome da treba da uzmem fiskalni račun.

Da ne pričam o tome da je u Zakonu o fiskalnim kasama postojala obaveza da kupac mora da nosi sa sobom fiskalni račun najmanje u krugu od 20m od radnje. Sumnjam da je iko ovo radio samo zbog zakonske obaveze.

U poslednje vreme mi upravo obaveštenje „Uzmite račun“ bode oči. Iako ta obaveštenja skoro dve decenije stoje na vidnom mestu u svim prodavnicama, u poslednje vreme sam počela da ga zapažam. A znam i zašto – ono je nevažeće, samo je država zaboravila da ga ukine. Ili možda nije. Nije zgoreg podsećati revnosne građane da treba da špijuniraju svoje trgovce da slučajno ne počnu da rade na crno.

Pomenuto obaveštenje je propisano Pravilnikom o obliku i sadržini obaveštenja iz člana 18. stav 3 Zakona o fiskalnim kasama, što stoji i na dnu samog Obaveštenja. Međutim stvar je u tome da je Zakon o fiskalnim kasama počeo da važi od 01.01.2005. godine i bio je u primeni sve do donošenja novog Zakona o fiskalizaciji, čija je puna primena počela 01.05.2022. godine.

Novi Zakon o fiskalizaciji je zamenio stari Zakon o fiskalnim kasama, sada se koriste fiskalni uređaji koji imaju istu svrhu kao i fiskalne kase, ali je njihov način funkcionisanja potpuno drugačiji od funkcionisanja fiskalnih kasa i Zakonom o fiskalizaciji je predviđeno da će sve stare fiskalne kase biti automatski defiskalizovane.

Pitam se zašto nisu „defiskalizovali“ i Obaveštenje zasnovano na Zakonu koji je prestao da važi?

Šta će biti ako neko od trgovaca shvati da je ovo Obaveštenje nevažeće pa ga skine? Kako će inspekcija reagovati ako nema istaknutog obaveštenja, jer je Pravilnik prestao da važi?