Mesec je mart, radimo završne račune, utvrđujemo rezultat poslovanja za prethodnu godinu i uspešne firme žele da nagrade svoje zaposlene time što će im isplatiti bonus, trinaestu platu, stimulaciju, kako god to nazvali, ja ću to ipak zvati bonus, meni je to nekako najlogičnije smile

Sličnost ovih isplata je samo u tome što zaposleni primaju novac na tekući račun.

I to je jedina sličnost, sve ostalo su razlike.

Ako zaposlenima isplaćujemo bonus, to predstavlja deo zarade međutim, ako isplaćujemo učešće u dobiti tada to nije zarada.

Razlika između bonusa i učešća u dobiti

Bonus se isplaćuje kao deo plate. Platu, odnosno zaradu, definisao je Zakon o radnim odnosima i u Zakonu piše da se zarada ugovara u bruto iznosu, da mora biti iskazana u novčanom iznosu i da je zarada ono što radnik prima za svoj rad i vreme provedeno na radu.

Bonus je nagrada za zalaganje zaposlenog i njegov doprinos uspešnosti firme i kao takav predstavlja deo zarade, ulazi u bruto zaradu i onda se primenjuju sva pravila oporezivanja kada su zarade u pitanju.

Bonus se može isplatiti na kraju godine, kao trinaesta plata, a možemo isplatiti bonus po izradi završnog računa, onda kada utvrdimo stvarni rezultat poslovanja.

S druge strane, zaposlenom možemo da isplatimo učešće u dobiti, što bi bio određeni procenat od dobiti i u tom slučaju isplata učešća u dobiti zavisi od toga koliku dobit je firma ostvarila u poslovnoj godini.

Da bi se isplatilo učešće u dobiti potrebno je da firma donese odluku o tome.

Zakon o radu, u članu 105. je razdvojio isplate radnicima po osnovu zarada, odnosno isplate po osnovu učešća u dobiti i definisao da učešće u dobiti ne predstavlja zaradu i samim tim ne ulazi u obračun zarade.

To dalje znači da ako firma isplaćuje radniku učešće u dobiti onda to primanje predstavlja druge prihode fizičkih lica prema članu 85. Zakona o porezu na dohodak građana i pravila za oporezivanje su da se porez plaća po stopi od 20% uz odbitak 20% normiranih troškova.

Doprinos za PIO i zdravstvo se u ovom slučaju ne plaćaju.

Isplata učešća u dobiti  članovima upravnog i nadzornog odbora

Međutim, ako učešće u dobiti isplaćujemo članovima upravnog i nadzornog odbora, takav prihod takođe predstavlja druge prihode fizičkih lica, ali ovde primenjujemo sva pravila za isplate drugih prihoda fizičkim licima.

To znači da ćemo obračunati i platiti porez po stopi od 20%, uz odbitak 20% normiranih troškova, ali pošto isplata članovima upravnog i nadzornog odbora predstavlja isplatu nagrade za radno angažovanje, u ovom slučaju se plaća i doprinos za PIO po stopi od 25%.

Ukoliko je član upravnog ili nadzornog odbora, u radnom odnosu u nekoj drugoj firmi plaća se samo doprinos za PIO.

Ukoliko nije nigde u radnom odnosu, tada dodatno plaćamo i doprinos za zdravstvo po stopi od 10,3%.

Isplate osnivaču

Ukoliko osnivač, koji je u radnom odnosu u firmi koju je osnovao, želi sebi da isplati bonus, on to može uraditi kroz zaradu, prema istim pravilima kao i za zaposlene.

Bonus će činiti deo zarade, ući će u ukupan bruto i ukoliko je obračunata bruto zarada, zajedno sa bonusom veća od najviše propisane osnovice, koja za 2022. godinu iznosi 441.140,00 dinara, doprinosi će se platiti samo na najvišu propisanu osnovicu, dok će se porez po stopi od 10%, platiti na ukupnu obračunatu bruto zaradu, koja u sebi sadrži bonus.

Ukoliko osnivač želi da isplati učešće u dobiti, tada za njega ne važe pravila oporezivanja po članu 85. već se to tretira ka

o dividenda i onda će se obračunati i platiti porez po stopi od 15% na iznos isplaćene dividende, koja se tretira kao bruto iznos.

Osnivač najčešće kaže: „hoću da podignem dividendu toliko i toliko“ pri čemu misli na na neto iznos koji želi da podigne, a onda treba preračunati taj iznos na bruto, pa procenat iznosi 17,25%.

Ono što je jako bitno naglasiti je da sve isplate vezane za zaradu i druge prihode fizičkih lica ulaze u osnovicu za godišnji porez na dohodak građana, dok dividenda, kao prihod od kapitala, ne ulazi u osnovicu za godišnji porez.

To znači: što veći iznos isplatite tada ćete procentualno manje platiti poreska davanja, gledano na godišnjem nivou.

Kada je knjiženje u pitanju, ovo je pitanje koje najviše interesuje knjigovođe, a treba da interesuje i vlasnike firmi koji isplaćuju bonus ili učešće u dobiti – knjiženje je uvek na kontu 340 – Neraspoređena dobit ranijih godina.

Isplata bonusa za prethodnu godinu

Firma može donese odluku da isplati bonus zaposlenima za prethodnu godinu i tu odluku donosi u prethodnoj godini. Isplata će se izvršiti po završnom računu, tada se trošak bonusa ukalkulisava zajedno sa troškom zarada i to je trošak koji se priznaje u Poreskom bilansu, bez obzira na to što nije isplaćen, odnosno biće isplaćen u narednoj godini.

Knjiženje je na kontu 520 – Troškovi zarada

Ukoliko se zaposlenima ili članovima upravnog i nadzornog odbora isplaćuje učešće u dobiti, bez obzira na to da li je obaveza ukalkulisana u prethodnoj godini ili nije, ovakva isplata ne predstavlja trošak poslovanja, odnosno ne predstavlja rashod i knjiži se na kontu 340 u bruto iznosu, odnosno sa pripadajućim porezom i doprinosima.

Učešće u dobiti koje isplaćujemo članovima upravnog i nadzornog odbora takođe se knjiži na kontu 340 u bruto iznosu.

I da rezimiram:

  • bonus je doprinos poslovnom uspehu poslodavca, zavisi od angažovanja samog zaposlenog, isplaćuje se uz zaradu i čini sastavni deo zarade;
  • učešće u dobiti zaposlenima je isplata dela dobiti, ne predstavlja zaradu i učešće u dobiti isplaćujemo iz neraspoređene dobiti;
  • učešće u dobiti možemo isplatiti i članovima upravnog i nadzornog odbora, kao druge prihode fizičkih lica;
  • učešće u dobiti koje isplaćujemo osnivaču predstavlja isplatu dividende.

 

Izvor: Paragraf Lex