Rad na crno predstavlja krivično delo. Država ne da se samo ne odriče poreza tek tako, već je u Krivični zakonik uvršteno i ovo delo – rad bez registrovane delatnosti. Našla sam jednu presudu koja govori o tome a posebno obrati pažnju na vreme kada je vršena kontrola:usred noći! Znači, inspektori ne idu kući u pola četiri i posle toga možemo da radimo šta hoćemo.

"Odredbom člana 353. KZ je propisano da ko se neovlašćeno i za nagradu bavi određenom delatnošću za čije obavljanje je po zakonu ili drugim propisima donetim na osnovu zakona potrebna dozvola nadležnog organa, odnosno nadležnog subjekta, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dve godine.

Imajući u vidu da je u činjeničnom opisu krivičnog dela, u izreci pravnosnažne presude Osnovnog suda u N. P. K. br. 1...9/22 od 01.08.2022. godine navedeno da su okrivljeni AA i BB "u uračunljivom stanju i sa umišljajem, neovlašćeno za nagradu bavili određenom delatnošću za čije bavljenje je po zakonu potrebna dozvola nadležnog organa, svesni da je njihovo delo zabranjeno, tako što je AA otvorio ugostiteljski objekat... u..., u ulici... i obavljao ugostiteljsku delatnost, iako u istoj ulici nije nije imao uredno registrovan ugostiteljski objekat, a što je utvrđeno prilikom izvršene kontrole ovlašćenih službenih lica PS T., u saradnji sa turističkim inspektorom, dana 22.07.2021. godine, oko 22,30 časova, a zatim BB odmah otvorio isti ugostiteljski objekat... i obavljao ugostiteljsku delatnost, iako nije imao uredno registrovan ugostiteljski objekat, a što je utvrđeno prilikom izvršene kontrole ovlašćenih službenih lica PS T., dana 25.07.2021. godine, oko 01,30 časova", jasno proizilazi da se u opisanim radnjama okrivljenog AA stiču sva subjektivna i objektivna obeležja krivičnog dela neovlašćeno bavljenje određenom delatnošću iz člana 353. KZ., zbog kog je pravnosnažno oglašen krivim.

Ovo zbog toga što je u izreci prvostepene presude opisana delatnost kojom se okrivljeni bavio, a radi se o ugostiteljskoj delatnosti, kao i da je okrivljeni otvorio objekat za koji nije imao dozvolu, s obzirom da je za bavljenje ugostiteljskom delatnošću obavezna registracija u odgovarajućem registru, a što je propisano odredbom člana 3. i 4. Zakona o ugostiteljstvu. Odredbom člana 4. navedenog zakona je određeno da se ugostiteljskom delatnošću može baviti i preduzetnik pod istim uslovom, što takođe podrazumeva da se delatnost obavlja u cilju ostvarivanja prihoda, kako je predviđeno odredbom člana 83. Zakona o privrednim društvima, iz čega je jasno da je u konkretnom slučaju ugostiteljska delatnost obavljana i bez dozvole nadležnog organa i za nagradu, čime su ostvareni svi elementi krivičnog dela, pa su neosnovani navodi zahteva kojima se ukazuje da delo za koje je okrivljeni oglašen krivim nije krivično delo."

 (Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Kzz 372/2023 od 20.4.2023. godine)