Kasnite sa plaćanjem rate u reprogramu?

Ako ste sa Poreskom upravom sklopili reprogram za odlaganje plaćanja poreskog duga, a niste redovno plaćali dospele rate Poreska uprava će po službenoj dužnosti ukinuti rešenje i pokrenuti postupak prinudne naplate. U ovoj situaciji nemate pravo da ponovo podnes...

OPŠIRNIJE

Neovlašćeno snimanje mobilnim telefonom

U ovo digitalno doba uvek postoji mogućnost da vas neko tajno snima i da kasnije zloupotrebi snimak ili fotografije. Da li je ovakva radnja dozvoljena? Nije knjigovodstvo niti poreski propisi, ...

OPŠIRNIJE

Povraćaj više plaćenog PDV

Poreski obveznici koji iskažu više plaćeni PDV u poreskom periodu mogu da se opredele za povraćaj više plaćenog PDV-a. Rokovi za povraćaj poreza su propisani, ali u praksi se dešava da Poreska uprava ne ispoštuje zakonom propisan rok. Šta tačno kažu zakoni?

„Ako se obvez...

OPŠIRNIJE

Naknada za smeštaj i ishranu na terenu

Ukoliko firma obavlja delatnost na terenu, gde upućuje svoje zaposlene na višednevni rok, u obavezi je da tim radnicima obezbedi smeštaj i ishranu. Ovi troškovi su priznati uz uslov posedovanja odgovarajuće dokumentacije. Radnici koji rade na terenu i imaju plać...

OPŠIRNIJE

Pravo odbitka PDV u računima za troškove

Dobrovoljni PDV obveznici imaju pravo na odbitak prethodnog poreza od datuma evidentiranja u sistem PDV, ali se postavlja pitanje šta sa računima za usluge koji se fakturišu na nivou celog meseca, tzv. periodične usluge?

Ako je firma ušla u sistem PDV u toku meseca ima pravo da odbij...

OPŠIRNIJE

I paušalcima je neophodan knjigovođa

Iako se mnogi odlučuju za paušalno oporezivanje, da ne bi morali da vode knjigovodstvo, već samo knjigu prihoda KPO, ovakav način oporezivanja se odnosi samo na utvrđivanje dobiti i ništa drugo. Paušalci su, kao preduzetnici u obavezi da poštuju i druge propise vezane za poslovanje, kao ...

OPŠIRNIJE

Ako radite isti posao kao neki drugi zaposleni, morate imati istu osnovnu zaradu za taj rad. Zaposlenima se garantuje jednaka zarada za isti rad ili rad iste vrednosti koji ostvaruju kod poslodavca. Pod zaradom jednake vrednosti podrazumeva se rad za koji se zahteva isti stepen stručne spreme, odnosno obrazovanja, znanja i sposobnosti, u kome je ostvaren jednak radni doprinos uz jednaku odgovornost.

OPŠIRNIJE