Skraćeni naziv firme na fakturi i odbitak PDV

Da bi smo imali pravo na odbitak prethodnog poreza, jedan od obaveznih elemenata je naziv privrednog društva ili preduzetnika. U praksi se često dešava da je pun naziv veoma dugačak, kao na primer: Zvezdana Pisarević pr, računovodstvene usluge obrazovni centar Ja Volim Knjigovodstvo Kraguje...

OPŠIRNIJE

Fiskalna kasa: plaćanje i gotovinom i karticama

Fiskalni uređaji imaju istu funkciju kao i fiskalne kase, međutim način rada se u mnogome razlikuje u smislu da je potrebno obratiti pažnju na mnogo detalja. Jedan od tih detalja je da ako kupac plaća delom karticom, a delom gotovinom ili delom čekovima građana a delom gotov...

OPŠIRNIJE

Knjigovodstvene agencije bez licence

Od 1. januara 2023. godine završne račune mogu da rade samo računovodstvene agencije koje su upisane u Registar pružalaca računovodstvenih usluga, a ovaj datum podrazumeva i izradu završnih računa za 2022. godinu. Ali nije sve tako crno. Ministarstvo finansija objavilo je Mišljenje po kom...

OPŠIRNIJE

Dnevnica ispod neoporezivog iznosa

U praksi se dešava da poslodavac isplaćuje niži iznos dnevnice od zakonom propisanog neoporezivog iznosa. Da li je ovakva praksa dozvoljena? U tom smislu se oglasio Apelacioni sud u Beogradu i zauzeo stav da poslodavac ne može svojim opštim aktom propisati nižu vrednost ino dnevnica od vred...

OPŠIRNIJE

Može li direktor da radi bez plate?

Naš čovek ne voli da plaća porez. Ali ga ta odbojnost ni u kom slučaju ne oslobađa ove obaveze. Često se srećem sa situacijom da je neko lice osnivač privrednog društva, ali da nije zasnovalo radni odnos u privrednom društvu čiji je osnivač. Zakon ova lica obavezuje na plaćanje dopri...

OPŠIRNIJE

Da li vam se nekada dogodila situacija da ste kao preduzetnik prestali da obavljate delatnost, uredno se odjavili iz APR, uz potvrdu da ne dugujete poreze a onda vam naknadno stigne opomena da platite neki zaostali poreski dug, jer je Poreska uprava propustila da vas blagovremeno zaduži?

OPŠIRNIJE

Promena adrese i fiskalni uređaj

Najbolja poslovna praksa je kada je firma stalno na istoj adresi, naročito kada je maloprodaja u pitanju, jer kupci tačno znaju gde se radnja nalazi. Međutim, ponekad se dešava da firma promeni lokaciju na kojoj je maloprodaja zbog očekivanog boljitka u poslovanj...

OPŠIRNIJE

Fiskalni račun za prodaju u inostranstvu

Promet dobara sa fizičkim licima obavezno se registruje preko fiskalnog uređaja, bez obzira na to što prodavac nema direktnog kontakta sa kupcem, kao što je prodaja robe i/ili usluga preko interneta ili prodaja robe fizičkom licu u inostranstvu. Ukoliko robu prod...

OPŠIRNIJE

Kasnite sa plaćanjem rate u reprogramu?

Ako ste sa Poreskom upravom sklopili reprogram za odlaganje plaćanja poreskog duga, a niste redovno plaćali dospele rate Poreska uprava će po službenoj dužnosti ukinuti rešenje i pokrenuti postupak prinudne naplate. U ovoj situaciji nemate pravo da ponovo podnes...

OPŠIRNIJE

Neovlašćeno snimanje mobilnim telefonom

U ovo digitalno doba uvek postoji mogućnost da vas neko tajno snima i da kasnije zloupotrebi snimak ili fotografije. Da li je ovakva radnja dozvoljena? Nije knjigovodstvo niti poreski propisi, ...

OPŠIRNIJE