Dešavalo mi se da direktor od mene očekuje da cinkarim kolektiv i da mu prenosim šta ko radi ili ne radi, šta se priča i da li se priča protiv njega ili protiv firme. Naravno, nije mi padalo na pamet da radim tako nešto, ali vidim da to nije neuobičajena praksa. Pronašla sam, u sudskoj praksi, situaciju da je žena dobila otkaz jer nije htela da cinkari kolektiv i naravno otkaz je neosnovan.

"Saglasno navedenoj zakonskoj odredbi, proizlazi da je krivica osnov odgovornosti zaposlenog za povredu radne discipline, odnosno da zaposleni odgovara za povredu radne obaveze samo ako se u postupku koji prethodi donošenju otkaza ugovora o radu, utvrdi njegova krivica za učinjenu povredu radne obaveze. Pri tome teret dokazivanja postojanja činjenica koje formiraju otkazni razlog je na strani poslodavca. U konkretnom slučaju, tuženi nije dokazao da je tužilja izvršila bilo koju od povreda radnih obaveza zbog kojih joj je kod tuženog prestao radni odnos, niti u čemu se sastoji krivica tužilje. Naime, imajući u vidu da je tužilja obavljala poslove sekretarice kod tuženog, te opis poslova ovog radnog mesta, ne proizlazi da je obaveza tužilje bila da prijavljuje narušene međuljudske odnose, kašnjenja na posao i korišćenje alkohola od strane drugih zaposlenih. Takođe, pravilno su nižestepeni sudovi ocenili i da tuženi nije dokazao da je tužilja nesavesno izvršavala svoje radne obaveze, s obzirom da na njen rad nije bilo primedbi, niti je tuženi za svoje tvrdnje dostavio dokaze iz kojih bi se izveo drugačiji zaključak."

(Izvod iz Presude Vrhovnog kasacionog suda, Rev2 1313/2022 od 29.3.2023. godine)

Izvor: Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/