Da li smo pametniji od države? Osnivanje udruženja građana

Opšte je poznato da smo mi vrlo pametan narod i opšte je poznato da ne volimo da plaćamo porez. Stoga neki smatraju da su pametniji od poreskog sistema i da mogu da posluju na tržištu pod formom „osnovali smo udruženje građana“ jer se ne plaća porez na dobit do visine od 400.000,00 di...

OPŠIRNIJE

Kontrola Poreske uprave, ili ono što se popularno zove „finansijska“ je neminovna situacija u poslovanju svake firme, bez obzira na to kada je firma osnovana. Šta kontroliše finansijska i koja su prava kontrolisane firme u postupku kontrole?

OPŠIRNIJE

Hrvatska nije donela zakon o digitalnoj imovini, ali to ne znači da se u Hrvatskoj ne plaća porez na prihod od kriptovaluta. Analizirajući mišljenja poreskih savetnika iz Hrvatske uočila sam da postoji dosta sličnosti sa našim zakonodavstvom, ali i da postoje neke značajne razlike. Šta je to isto, a šta različito, možeš pročitati u nastavku.

OPŠIRNIJE

Bolovanje je samo po sebi neprijatna situacija, kako za onog koji je bolestan, tako i za poslodavca, službu ljudskih resursa ili službu koja obračunava zarade. Ovo odsustvo sa rada zakonodavac naziva privremenom sprečenosti za rad, a samo bolovanje može da nastane iz više razloga i svaki od ovih razloga ima svoje specifičnosti i svoja pravila. U ovom tekstu ću se osvrnuti na situacije koje se često dešavaju u praksi.

OPŠIRNIJE

Šta je lična zarada preduzetnika i da li ova zarada može da bude manja od minimalne zarade? Ovo je česta dilema u praksi: da li je bolje plaćati poreze i doprinose na dobit, po rešenju Poreske uprave ili je bolje opredeliti se za isplatu lične zarade. U ovom tekstu sam do detalja obrazložila zašto mislim da je lična zarada mnogo bolja od plaćanja poreskih obaveza po rešenju Poreske uprave. Ja ne vidim ni jedan nedostatak, ako sam u zabludi volela bih da pročitam u komentarima gde grešim. Ako grešim smile

OPŠIRNIJE

Još uvek nisam u penziji, imam još nekoliko godina dotle, ali sam sebi postavila sasvim logično pitanje: Kolika će mi biti penzija?

Verovatno ima još vas koje to interesuje, zato će ovo biti i malo uputstvo šta raditi ako imate još nekoliko godina do penzije, kao i kako se obračunava penzija.

OPŠIRNIJE

Prilikom obrađivanja teme prihoda od digitalne imovine, često sam pominjala da smatram da se na prihode od rudarenja kriptovaluta plaćaju samo porezi, dok se doprinosi ne plaćaju jer nije uložen konrektan rad, novu vrednost stvara mašina. Međutim mišljenje koje se provlači među poreskim savetnicima je upravo drugačije – da se na prihod od izrudarenih kriptovaluta plaća i porez i doprinosi. Pošto i dalje smatram da sam u pravu u ovom tekstu ću detaljno obrazložiti svoj stav, ovoga puta navodeći izvore informacija.

OPŠIRNIJE

Mnoge firme su u sistemu PDV pa prosto stičemo utisak da je PDV obavezan za sve koji su na tržištu, ali ipak nije tako. Ulazak u sistem PDV može biti dobrovoljan, a nekada je po sili Zakona. Ko treba da uđe u sistem PDV, a ko ne mora? Šta se dešava sa PDV u zalihama dok firma nije bila u sistemu PDV? Kako izaći iz sistema PDV? Šta da radi preduzetnik koji je u PDV a koji privremeno prekida poslovanje zbog odlaska u penziju?

OPŠIRNIJE

„Lako je vama privatnicima...“ kažu neki koji se nikada nisu usudili da se upuste u preduzetničke vode. Upravljanje firmom nije samo preuzimanje rizika i odgovornosti, nenaplativi računi su realnost, ali ono najgore što može da zadesi jednu firmu je da joj bude oduzet PIB. Šta sme da se radi a šta ne sme u ovoj situaciji? Da li možemo da barem isplatimo plate radnicima ako je firmi oduzet PIB? Šta ako je poslovanje okončano stečajem, a ostao je poreski dug?

OPŠIRNIJE

Pozajmice za likvidnost su odavno uobičajen način funkcionisanja privrednika u situacijama kada treba da se isplate dospele obaveze, a na računu nema dovoljno novca.

U praksi se dešava da firme pozajme novac jedna drugoj, a takođe imamo i praksu da firme daju pozajmice svojim zaposlenim radnicima. Šta u tom slučaju, ako je firma u sistemu PDV? Takođe se postavlja pitanje da li član udruženja može da pozajmi novac udruženju?

Kako najbolje postupiti a ne doći u sukob sa zakonskim propisima?

OPŠIRNIJE